Ostatni produkt
13-got-gaziki-sup.jpg

BRUSH - BABY GAZIKI

Cena:110.00
Wizyt:
Dzisiaj: 154Wszystkich: 97601

Terapia

terapia ustno-motoryczna

Dojrzałość funkcji :
pokarmowych
(ssanie, połykanie,picie,
gryzienie, żucie, jedzenie ),
komunikacyjnych ( unoszenie główki,
reakcja na dźwięki, gaworzenie,
interesowanie się mową, rozumienie jej,
chwytanie zabawek),
oraz oddychanie przez nos
stanowią prawdopodobieństwo
prawidłowego rozwoju warunków
anatomicznych w obrębie jamy ustnej
(zgryzu) i dalszych etapów rozwoju mowy.

W  p r z y p a d k a c h  o d s t ę p s t w
w zakresie którejkolwiek z funkcji należy
natychmiast podjąć ćwiczenia
usprawniające i stymulujące rozwój.
Nie czekając, aż dziecko samoistnie
            "z tego wyrośnie"
ponieważ opóźnienie rozwoju funkcji
będzie się z czasem pogłębiać.
Każda wada wymowy ma ujemny wpływ
na kształtowanie się osobowości dziecka.
Głębokie zaburzenia mowy mają wpływ
nie tylko na ogólny rozwój dziecka, ale
także na kształtowanie się jego
charakteru.

terapia ustno-motoryczna

terapia ustno-motoryczna